Uchwała Nr ZO 35/13 w sprawie reklamy firmy Sygma Banque Société Anonyme S.A.