Uchwała Nr ZO 35/14 w sprawie reklamy firmy Mango Media Sp. z o.o.