Uchwała Nr ZO 35/16 w sprawie reklamy firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 35/16
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/190/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Rafał Karski – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/190/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/190/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu leczniczego o nazwie Rutinoscorbin.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: W Google firma GSK reklamuje Rutinoscorbin hasłem “Ból stawów: Rutinoscorbin. Pierwszy preparat na polskim rynku, który łączy witaminę C i rutynę!”

Treść skargi: W reklamie producent wskazuje, że jego lek leczy ból stawów. Jest to niezgodne z prawdą, ponieważ w ulotce leku nic takiego nie jest napisane, wręcz przeciwnie, działanie leku jest zupełnie inne (suplementacja witaminą, a nie leczenie bólu stawów).”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
„I. Działając w imieniu GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. („GSK”, „Skarżony”), na podstawie załączonego pełnomocnictwa, składam wyjaśnienia dotyczące reklamy produktu leczniczego Rutinoscorbin prowadzonej w formie reklamy internetowej.
II. Na podstawie punktu 26 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, wnoszę o przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego pisma.
UZASADNIENIE
Skarga konsumencka dotyczy prowadzenia reklamy internetowej produktu leczniczego Rutinoscorbin. Wskazaniem do stosowania produktu Rutinoscorbin są między innymi stany zwiększonego zapotrzebowania na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa).
Dowód: Charakterystyka Produktu Leczniczego „Rutinoscorbin” Załącznik nr 2
Prowadząc reklamę internetową produktu „Rutinoscorbin”, GSK informuje konsumentów o pierwszych symptomach przeziębienia i grypy, do których należą bóle mięśni i stawów (http://rutinoscorbin.pl/objawy-grypy-przeziebienie).
Zaskarżona reklama prowadzona była w systemie reklamowym Google AdWords i polegała na wyświetleniu linku do strony produktu po wpisaniu do wyszukiwarki Google hasła „ból stawów”. Skarżony podkreśla, że reklama AdWords jest specyficznym rodzajem reklamy. Jest to krótki komunikat, który ma na celu przekierowanie użytkownika do docelowej strony WWW produktu.
Pełne informacje o produkcie i wskazaniach do jego stosowania znajdują się na stronie produktowej, gdzie Skarżony wyraźnie informuje, że lek jest przeznaczony do stosowania w stanie niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (http://rutinoscorbin.pl/dzieci-dorosli. Ból stawów pojawia się na stronie docelowej wyłącznie w kontekście udzielania konsumentowi szerszej informacji o objawach przeziębienia i grypy (http://rutinoscorbin.pl/objawy-grypy-przeziebienie). Skarżony nie sugeruje przy tym, że produkt Rutinoscorbin zwalcza ból mięśni i stawów.
Mając jednak na względzie dbałość o wysoką jakość treści materiałów reklamowych, Skarżony podjął decyzję o wycofaniu zaskarżonej reklamy. Reklama ta nie jest emitowana od dnia 4 marca 2016 roku.
Dowód:
Print screen z wyszukiwania „ból stawów” w wyszukiwarce Google – Załącznik nr 3
Print screen z wyszukiwania strony o adresie rutinoscorbin.pl/Ból_Stawów – Załącznik nr 4
Z uwagi na zaprzestanie prowadzenia reklamy niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe, wobec czego Skarżony wnosi o oddalenie skargi.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanego przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający stwierdził również, że reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie wprowadza odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu i w sposób odpowiedni przedstawiała jego cechy.

Jednocześnie Zespół Orzekający docenił, że po otrzymaniu informacji o złożonej skardze reklamodawca zaprzestał emisji reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.