Uchwała Nr ZO 35/17 w sprawie reklamy marki Toyota