Uchwała Nr ZO 35/18 w sprawie reklamy telewizyjnej czekolad marki Wedel