Uchwała Nr ZO 36/16 w sprawie reklamy firmy Reckitt Benckiser (Poland) S.A.


Uchwała Nr ZO 36/16
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/191/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Rafał Karski – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/191/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Reckitt Benckiser (Poland) S.A., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/191/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktów marki Durex.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„opis reklamy: reklama pod tytułem EROTYCZNA NIESPODZIANKA OD DUREX ZOBACZ DRUGIE DNO
reklama pokazuje z lewej ekranu strony grafikę przypominającą choinkę Bożonarodzeniową z nazwą love sex Durex nad grafiką w miejscu gdzie zazwyczaj znajdują się szpic lub gwiazda, pośrodku jest tytuł jak wyżej, a po prawej otwarta paczka nawiązująca prezentu pod choinkę z otwartym, przewiązanym kokardą wiekiem i zawartością, prezentami od Durex

Treść skargi: reklama w mojej opinii jest obrzydliwa, łączy sprawy intymne z jednym z najważniejszych świąt w Polsce – Świętami Bożego Narodzenia, jako osoba wierząca jestem głęboko zbulwersowany treścią i kontekstem tej reklamy.”-pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanego przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że motyw choinki jest obecnie powszechnie wykorzystywany przez reklamodawców. Choinka jest nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia i motyw ten nie powinien być jednoznacznie utożsamiany z wykorzystaniem w reklamie elementów religijnych.
W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.