Uchwała Nr ZO 37/13 w sprawie reklamy firmy Bank Zachodni WBK S.A.