Uchwała Nr ZO 37/14 w sprawie reklamy firmy VIMN Poland sp. z o.o.