Uchwała Nr ZO 37/16 w sprawie reklamy firmy Müller Dairy Polska Sp. z o.o. Sp. k.