Uchwała Nr ZO 37/17 w sprawie reklamy Gazety Polskiej