Uchwała Nr ZO 38/07 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.