Uchwała Nr ZO 38/09 w sprawie reklamy firmy ING Bank Śląski S.A.