Uchwała Nr ZO 38/10 w sprawie reklamy firmy Iberia Motor Company S.A.