Uchwała Nr ZO 38/12 w sprawie reklamy firmy Symantec Poland Sp. z o.o.