Uchwała Nr ZO 38/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.