Uchwała Nr ZO 38/16 w sprawie reklamy firmy Ambra S.A.