Uchwała Nr ZO 38/17 w sprawie reklamy Gazety Polskiej