Uchwała Nr ZO 38/18/01u w sprawie reklamy telewizyjnej Nivea