Uchwała Nr ZO 39/10 w sprawie reklamy firmy Iberia Motor Company S.A.