Uchwała Nr ZO 39/12 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.