Uchwała Nr ZO 39/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.