Uchwała Nr ZO 39/19/16o w sprawie reklamy internetowej McDonald’s