Uchwała Nr ZO 40/08 w sprawie reklamy firmy Tikkurila Polska S.A.