Uchwała Nr ZO 40/11 w sprawie reklamy firmy Novartis Poland Sp. z o.o.