Uchwała Nr ZO 40/12 w sprawie reklamy firmy TUI Poland Sp. z o.o.