Uchwała Nr ZO 41/07 w sprawie reklamy firmy Sony Poland Sp. z o.o.