Uchwała Nr ZO 41/09 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.