Uchwała Nr ZO 41/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.