Uchwała Nr ZO 42/13 w sprawie reklamy firmy Euro-net Sp. z o.o.