Uchwała Nr ZO 42/14 w sprawie reklamy firmy Gutek Film Sp. z o.o.