Uchwała Nr ZO 42/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.