Uchwała Nr ZO 42/16 w sprawie reklamy firmy Unilever Polska Sp. z o.o.