Uchwała Nr ZO 42/19/25u w sprawie reklamy internetowek napoju Coca-Cola