Uchwała Nr ZO 43/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.