Uchwała Nr ZO 43/16 w sprawie reklamy firmy Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.