Uchwała Nr ZO 44/08 w sprawie reklamy firmy Mobile Entertainment Company S.A.