Uchwała Nr ZO 44/09 w sprawie reklamy firmy Internetq Sp. z o.o.