Uchwała Nr ZO 44/13 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.