Uchwała Nr ZO 44/14 w sprawie reklamy firmy KRKA-POLSKA Sp. z o.o.