Uchwała Nr ZO 44/19/27u w sprawie reklam internetowych Tiger