Uchwała Nr ZO 45/10 w sprawie reklamy firmy ENEA S.A.