Uchwała Nr ZO 45/13 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.