Uchwała Nr ZO 46/08 w sprawie reklamy firmy Telekomunikacja Polska S.A.