Uchwała Nr ZO 46/13 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.