Uchwała Nr ZO 47/08 w sprawie reklamy firmy Carta Blanca Sp. z o.o.