Uchwała Nr ZO 47/13 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.