Uchwała Nr ZO 47/16 w sprawie reklamy firmy x-kom Sp. z o.o.