Uchwała Nr ZO 47/19/20o w sprawie reklamy JPG Investments