Uchwała Nr ZO 48/09 w sprawie reklamy firmy Polkomtel S.A.