Uchwała Nr ZO 48/13 w sprawie reklamy firmy Jutrzenka Colian Sp. z o.o.